Седят си две хубавици и обсъждат теорията на относителността...

Изведнъж едната казва:

- Ш-ш-ш-т! Идва някакъв мъж. Давай да говорим за козметика.