Един дядо имал ябълкова градина, която граничела с езеро. Един ден решил да си набере ранни ябълки, взел кофата и се запътил към градината. Когато стигнал, видял, че в езерото се къпят три голи моми. Седнал дядото на брега да се порадва на гледката, но момите го видели и се потопили до шиите:

– Махай се, перверзник! – закрещели.

– Как да излезем сега!?

Доядяло го дядото:

– Изобщо не ме интересуват голотиите ви, дошъл съм да нахраня крокодила…