Младо семейство дълго време нямало деца. Приятел посъветвал двойката да запалят в катедралата голяма свещ. След няколко години същият този приятел наминал да ги навести... и на прага го посрещнали пет дечица.

- Деца, къде е майка ви?

- В родилния дом.

- А татко ви?

- Ами той отиде в града... да угаси някаква проклета свещ...