- Добър ден! Голяма ракия, моля!

- Господине, 8 сутринта е!

- Добро утро! Голяма ракия, моля!