- Господине, гледате ме така, сякаш мислено ме събличате!

- Моля ви, не! Мислено вие се обличате, а аз пуша...