Вечер, дъжд. Английски джентълмен седи пред камината, протегнал крака към огъня. Вратата се отваря и покрай него минава, без да продума нито думичка, втори английски джентълмен, който влиза в спалнята на съпругата. След половин час другият излиза от спалнята и разсеяно казва:

- Сър, жена ви днес беше необичайно хладна към мен.

Първият джентълмен продължава да гледа към огъня и също разсеяно отговаря:

- Ами тя и докато беше жива не се отличаваше с кой знае какъв темперамент...