Има две „вълшебни” думи, които ще ти помогнат да отвориш много врати в този живот:

„Бутни” и „Дръпни”.