- Душата ме боли...

- Ми лекувай се!

- Лекувам се, ама после ме боли черния дроб...