- Моше, ти нали си доктор? Мини утре да прегледаш мама!

- Аз съм доктор по археология, Авраме.

- Е, тя и мама не е много млада...