- Хората вече живеят по-дълго! - съобщи радостно здравният министър.

- Твърде дълго! - тъжно потвърди социалният министър.

- Безобразно дълго! - помисли си ядосано министърът на финансите.

- Недопустимо дълго! - потропна нервно с крак шефът на Пенсионния фонд.