- Мило, ако поне една вечер се върнеш трезвен, ще заколя петела в твоя чест!

Милото поглежда петела:

- Спокойно дишай, ще живееш до дълбоки старини!