- Извинете, а тези обувки дишат ли?

- Да, освен това деликатно се покашлят, когато сте с неподходящи чорапи.