Иванчо пита вкъщи:

- Тате, как разговарят змиите? Бащата поглежда тъщата и подхвърля:

- Защо мълчиш? Детето се интересува!