Двама се блъскат на пътя. Излизат от колите, оглеждат. По едно време единия вади бутилка уиски:

- Дай да пием по едно…

Другият изпива половината шише и му го връща: -

Пийни и ти!

- А, не, аз ще изчакам полицията да дойде и тогава.