Срещат се двама пенсионери:

– Накъде си тръгнал, наборе?

– Отивам при дамата на сърцето ми.

– О браво, браво! На тия години и любовница?

– Не бе, наборе! Отивам при кардиоложката.