Алберт Айнщайн умира и отива на небето. Посреща го самият Господ.

- Добре дошъл, Алберт! За нас е чест, такъв велик учен, такава велики формули измислил!

Айнщайн казва:

- Остави ги моите формули. Аз цял живот чакам този миг, та да видя твоята формула – онази, по която направи човека.

Господ се дърпа:

-Това са стари работи, нищо интересно няма, какво толкова…

След дълго настояване Господ дава на Айнщайн едно смачкано листче. Ученият чете внимателно, по едно време се сепва и казва:

- Но, Господи, тук има грешка?!

- Е, да де…