- Госпожо, пиша ви акт за 50 лева за оскърбяване на служител на КАТ.

- Пиши за 150, че още не съм свършила.