Ако Господ беше жена, десетте Божи заповеди биха изглеждали малко по-различно.

1. Не цапай!

2. Прибирай си дрехите от пода!

3. Не хъркай!

4. Стига си пушил!

5. Не ходи да гледаш мача с момчетата!

6. Готви!

7. Не прелюбодействай! (странно съвпадение)

8. Не споменавай по какъвто и да било повод името на красивата си колежка!

9. Купи хляб!

10. Не ми противоречи!