В банката:

- Искам да изтегля петдесет лева.

- Господине, на гише се теглят над двеста, по-малки суми - от банкомата отвън.

- Да, ама не си нося картата.

- Ами приберете се, вземете я и пак елате!

- Добре, дайте ми двеста лева!

- Ето, заповядайте! Нещо друго?

- Да, искам да внеса сто и петдесет.