След 30 години брак в графата "семейно положение" той написа: "Безизходно".