Ядосан съпруг към жена си:

- Вече 14 години ме поправяш непрекъснато за всичко!

- 15, скъпи, 15!