Казва: „Може би по-късно“, но има предвид „Никога“.

Казва „Ще видим“, но има предвид, „Когато адът замръзне!“.

Казва „Не“, но има предвид „Не ме ли чу, когато ти казах „Ще видим?“.

Казва „Може би за рождения ти ден“, но има предвид „Надявам се да забравиш дотогава“.

Казва „Идвам след минутка“, но има предвид „Много бих искала да се справиш без мен, докато дойда.“

Казва „Когато живееш в моята къща, ще се съобразяваш с моите правила!“, но има предвид „Тук аз се разпореждам. Мама = шеф.“

Казва „Почакай само да си дойде баща ти“, но има предвид „Не мога повече да се разправям. Татко = шеф“.

Казва „Какво искаш да закусваш“, но има предвид „За закуска има здравословни мюсли“.