Двама скитници намират на улицата банкнота от 100 долара.

- Хайде да си купим за долар хляб, а за останалото - уиски! - радва се единият.

- За какво ни е толкова много хляб?