- Как можахте да убиете този нещастен човек само за някакви си десет долара?

- Е, господин съдия, десет оттук, десет оттам и те се събират...