Попитали радио "Ереван":

- Какво правят младоженците в първата брачна нощ?

- Броят парите...