"Повечето хора живеят – било физически, морално или интелектуално – в един твърде ограничен периметър от реалния си потенциал. Те използват само малка част от своето съзнание и от богатството на душата - подобно на човек, който от цялото си тяло свиква да си служи и да движи само малкия си пръст."

Уилям Джеймс - американски психолог и философ, родоначалник на прагматизма заедно с Чарлс Пърс.