Времето е скъпоценен подарък, който ни е даден, за да станем чрез него по-умни, по-добри, по-зрели и съвършени.

Томас Ман (Thomas Mann, 1875 - 1955) е немски писател. През 1929 г. е отличен с Нобелова награда за литература.