1. Желудък

а) връхна вълнена дреха

б) кутийка с барут 

в) стомах

2. Вретище 

а) чувал

б) вретено

в) обор

3. Чапкънин

а) нехранимайко

б) женкар

в) бедняк

4. Куйрук

а) знаме

б) опашка

в) пръст

5. Пупал

а) плетено одеало 

б) малък сгъваем нож

в) барут

6. Свинец 

а) голямо прасе

б) дълъг керамичен съд за вино

в) куршум

7. Папурвина 

а) дървено корито  

б) царевично стъбло

в) макара

8. Шарове 

а) шалове

б) цветове

в) менци

9. Костурка 

а) вид джобно ножче

б) кърпа за лице

в) кукичка на закачалка

10. Карнушка 

а) колело на каруца

б) захаросана глазура

в) вид люлка

11. Изцибрено 

а) разтеглено 

б) счупено

в) изцъклено

12. Тамах

а) алчност

б) легло

в) вятър

13. Пусия

а) просия

б) капан

в) порив

14) Абие

а) шапка

б) кожух

в) веднага

15) Сеймен

а) стражар

б) селянин

в) овчар

Ще намерите отговорите на следващата страница.