Пред вас има таблица от случайни числа.

Имате на разположение 20 секунди, за да запомните числата.

След това таблицата се скрива и вие трябва да запишете всички числа, които сте запомнили.

Таблица:

 

 

Тестът се провежда елементарно, без специални инструкции и не изисква много време.

Оценка на резултата:

Пребройте правилно записаните числа. Колкото повече числа сте записали правилно, толкова по-добре работи вашата кратковременна зрителна памет. Нормално е възрастен човек да запомни 7 и повече числа

Източник: Framar.bg