Отговори:

     1. Б. Истинската усмивка (от радост) се отличава с присвити очи и бръчици "пачи крак" в ъглите.
     2. В. Безпокойство не е сред най-универсалните емоционални изрази.
     3. Д. Да повлияеш на чуждото поведение, изразявайки своите очаквания ("Можеш да го направиш!") е известно като „ефект на Пигмалион.
     4. В. Лъжците са склонни да контролират думите и мимиките на лицето си, така че показателите за измама „изтичат” в несъзнателните жестове на тялото.
     5. A. Взаимният поглед в очите е добър показател за любов.
     6. В. Позата на тялото е важна за предаване на отношение на господство и подчинение.
     7. В. Ръката във въздуха е невербален знак, че искате да продължите да говорите.
     8. Д. Сигналите на непосредственост (например накланянето напред, доближаването и докосването) показват обич и интимност.
     9. Невярно. Такива жестове, наречени „емблеми”, варират от култура до култура.
     10. Вярно. Всички сигнали, включително и ароматите, които не са изрично словесни, се смятат за невербална комуникация.
     11. Невярно. Когато искаме да разберем „истинския” смисъл на комуникацията, особено когато става дума за емоции, обръщаме повече внимание на невербалните сигнали.
     12. Невярно. Емоционална и вербална интелигентност до известна степен са свързани.
     13. Вярно. Изследванията са установили, че зениците леко се разширяват като реакция спрямо неща (или хора), които ни интересуват.
     14. Вярно. Една от чертите, която устойчиво се свързва с физическата привлекателност, и при двата пола, е симетрията на лицето. Като най-привлекателни се оценяват най-симетричните лица.
     15. Невярно. Няма речник за невербалното поведение.

 

Резултати:

Бройте си по 10 точки за всеки верен отговор:

     140-150 = Разчитате и използвате езика на тялото като истински гений.
     100-130 = Майстор на невербална комуникация.
     70-90 = Може би се справяте по-добре с вербалната комуникация.
     60 или по-малко = Изправете се и започнете да изучавате езика на тялото си.

Източник: Psychology Today