Отпуснете се и се вгледайте в червения кръг. Виждате ли нещо?

Този интерактивен тест в PlayBuzz оставя половината от хората, които са опитали да го направят, с объркан поглед, а другата половина - със самодоволна усмивка.

Различавате ли силуета? Ако вижтдате само очертанието, вгледайте се по-внимателно, за да опитате да различите някои от по-фините детайли в картината.