1. С какво се занимава орнитологията?
а. с птиците
б. с конете
в. с насекомите
г. с рибите

2. Кой е авторът на операта "Травиата"?

а. Росини
б. Верди
в. Керубини
г. Чайковски

3. Довършете пословицата: "Денем светец, нощем ..."?

а. Пазач
б. Крадец
в. Кумец
г. Сваляч

4. Бреговете на Финландия се мият от:

а. Норвежко море
б. Каспийско море
в. Охотско море
г. Балтийско море

5. Лесопаркът "Кайлъка" се намира край:

а. Ловеч
б. Плевен
в. Габрово
г. Троян

6. Коя е столицата на Швейцария?

а. Женева
б. Базел
в. Берн
г. Цюрих

7. Какво е културтрегер?

а. Носеща греда
б. Просветна сбирка
в. Носител на култура
г. Кръжок

8. Какъв е основният цвят на автомобилите "Ферари"?
а. Черен
б. Червен
в. Металик
г. Жълт

9. Кое е родното място на Васил Левски?

а. Калофер
б. Сопот
в. Клисура
г. Карлово

10. Коя е най-ярката звезда на небето?
а. Сириус
б. Антарес
в. Проксима
г. Вега

11. Кой от изброените филми не е на режисьора Рангел Вълчанов?
а. "А сега накъде"
б. "Срещу вятъра"
в. "Немирната птица любов"
г. "Фатална нежност"

12. Уста Генчо е?

а. Хайдутин
б. Хуморист
в. Майстор-строител
г. Гайдар

13. Кой е авторът на повестта "Крадецът на праскови"?

а. Николай Хайтов
б. Емилиян Станев
в. Йордан Радичков
г. Богомил Райнов

14. Герминатор е апарат за ускоряване на?

а. Химична реакция
б. Интернет връзка
в. Деленето на атома
г. Поникването

15. Ледерин е?

а. Кожа за подвързване на книги
б. Тръстикова флейта
в. Лъскав копринен плат
г. Предаваща телевизионна тръба

Ще намерите отговорите на следващата страница.