За да е успешно, детето трябва да изгради  умения - организация, управляване на времето, поставяне на приоритети, концентрация и мотивация. Те ще му помогнат да се учи по-добре и да постигне желаните успехи.
Ето няколко съвета как да насочим детето в правилна посока, подбрани от priobshti.se. 

В началото е разговорът

За да разберете какви способности притежава вече детето ви и кои може да развие в по-голяма степен, започнете обикновен разговор, насочен към неговите цели. Попитайте го за любимите му предмети, за часовете, които не харесва, и дали е доволно от напредъка си.

Слушайте, за да хванете нишката

Свържете собствените си наблюдения със самооценката на детето: 

Претоварено ли е със задачи? В този случай може би има проблеми с организацията на времето си. 

Трудно ли му е да се справя с домашните ? Може би се разсейва твърде лесно.

Дали просто не му е интересно в училище? Може би има нужда от помощ, за да получи мотивация.

Определете проблемните области

Помогнете на детето да определи в кои области има нужда да работи повече. Ето пет от тях, където заедно можете да проследите напредъка:

1. Организация

Независимо от това дали става дума да намери материали за училищния проект или да не забравя да върне вкъщи кутията от обяда си, детето трябва да бъде организирано, за да се справя успешно в училище. При много ученици предизвикателствата в ученето са свързани повече с липсата на организация, отколкото с тази на интелектуални способности.

Съвети как да помогнете на детето да се организира:

Направете списък с нещата, които трябва да носи и да връща от училище всеки ден. Поставете един на входната врата и един в чантата му. Пробвайте да ги проверявате с него всеки ден, за да видите дали си спомня нещата от списъка.

Разберете как вашият ученик следи домашните си и как подрежда тетрадките си. След това заедно с него създайте система, която би използвал всекидневно.

Купете заедно с него канцеларски материали, които ще му помогнат да си подрежда нещата, като класьори, папки или дневник за домашни.

2. Управление на времето

На вашия ученик може да му е трудно да се научи да предвижда в графика си достатъчно време за изпълнение на дадена задача. Дори когато децата имат една седмица, за да работят по някой проект, мнозина от тях ще започнат да работят едва вечерта преди крайния срок. За да се научат да организират времето си на продуктивни отрязъци, са необходими практика и опит.

Съвети как да помогнете на детето да управлява времето си:

Проследявайте задачите чрез месечен календар. Тръгвайте назад от крайния срок на по-големите задачи и ги разбивайте на задания, които да се изпълнят за една вечер.

Помогнете на детето да запише колко време му отнемат домашните всеки ден/всяка  седмица, така че да може да изчисли как да разпредели това време на отрязъци, които могат да се управляват.

Определете заедно времето за подготовка на домашните и помогнете на детето да спазва този график.

Ако вечерите не са достатъчни, помогнете на детето да намери друго време за учене, например рано сутринта, през часовете за самоподготовка в училище или през уикендите.

3. Задаване на приоритети

Понякога децата изостават в училище и не могат да се справят със задачите, защото просто не знаят откъде да започнат. Задаването на приоритети в работата е умение, което ще е необходимо на детето Ви цял живот, така че никога не е твърде рано да започне да го придобива.

Съвети как да помогнете на детето си да си поставя приоритети:

Помолете го да запише всички неща, които трябва да направи, включително дейностите, които не са свързани с училище.

Помолете го да постави на всяка задача номер от 1 до 3, като номерира най-важните задачи с 1.

Разпитайте го за всяка задача, за да разберете какви са приоритетите на детето. Ако номерира социалните си ангажименти с 1, ще знаете къде е съсредоточено вниманието му.

Помогнете на детето да смени някои от номерата, за да зададе по-висок приоритет на успехите си в училище. След това му предложете да напише отново списъка, така че задачите, номерирани с 1, да са най-отгоре.

Проверявайте често как се изпълнява списъкът и какви приоритети задава детето Ви на новите задачи.

4. Концентрация

Независимо от това дали детето ви е второкласник и се упражнява да пише правилно думите, или учи за тест по тригонометрия, важно е да учи в зона с ограничени възможности за разсейване и прекъсване.

Съвети как да помогнете на детето да се концентрира:

Забранете достъпа до имейл и игри, когато работи на компютъра.

Обявете, че има ограничения и телефонът, и телевизорът трябва да са изключени, докато си пише домашните.

Намерете пространство, което е подходящо за работата. Ако детето Ви работи по проект, свързан с дадена наука, може да му е необходимо голямо пространство; ако учи за тест по испански, му трябва добре осветено бюро.

Помогнете на детето да се концентрира, докато си приготвя домашните, като го отделите от братята и сестрите му.

Продължава на страницата на Новите родители