Някои дотолкова са изпреварили своето време, че се налага да го изчакват на определените за целта места.
 

(На руски и полски „определените за целта места“ е синоним на „затвор“.)

*Станѝслав Йѐжи Лец (на полски: Stanisław Jerzy Lec), с рождено име Станислав Йежи де Туш-Лец (на полски : Stanisław Jerzy de Tusch-Letz) е полски поет, афорист, сатирик, преводач, юрист и филолог, от еврейски произход. Известен с находчивите си афоризми, епиграми и сентенции.