Какво оказва най-голямо влияние на отношенията между бащи и дъщери? Според американски учени от тексаския Baylor University един от основните фактори е спортът като част от съвместните дейности, съобщава sciencedaily.com. В изследването са участвали 43 дъщери на 22-годишна възраст и също толкова бащи от 45 до 70 г.

Те са отговаряли писмено на въпроси за факторите, които са оказвали въздействие на техните отношения. Какво показват отговорите?

Много от дъщерите твърдят, че именно съвместната дейност с бащата (спорт, работа или почивка) оказват най-благотворно влияние на отношенията им. По мнението на младите дами спортът дава голяма възможност да бъдат в центъра на вниманието на таткото. Вторият показател е бракът на момичето, а третият – напускането на дома.

Какво отговарят бащите?

Прочетете в Новите Родители.