Сенека за мълчанието

10 май 2018 г., 00:02
2613

Shutterstock

"Който не умее да мълчи, той не е способен и да говори."

Сенека - римски философ и писател – един от най-видните римски мислители и пръв представител на т.нар. Нова стоа – заключителния етап от историята на стоицизма. 

Ключови думи:
Коментари