Оказва се, че ако детето е изпитвало сравнително често срещани семейни проблеми във възрастта между 0 и 11 години има повишен риск от проблеми със психичното здраве по-късно в живота.

По-специално тези проблеми се асоцииират с по-малкия церебелум в мозъка на детето.

Изследването е едно от първите, които изследват сравнително стандартни семейни проблеми, от умерени до сериозни, и свързват тези проблеми с развитието на мозъка.

Родители на 58 тийнейджъри са били разпитван за събития от живота на техните деца в периода межди 0 и 11 годишна възраст.

Самите тийнейджъри са описали отрицателни събития от живота си, които са се случили през последните 1-2 години на тяхната 14 и 17 годишна възраст.

Мозъчни сканирания от тийнейджъри между 17 и 19 години са открили, че тези, които са изпитвали проблеми в ранните години, като например значително напрежение между техните родители или липса на внимание от страна на родителите, са имали по-малък церебелум.