"Когато дойде денят, в който трябва да решиш накъде да поемеш, тръгвай веднага натам, накъдето те води сърцето, а не умът." (Селинджър)

Джеръм Дейвид Селинджър (1919 - 2010) е американски писател, известен най-вече с романа си „Спасителят в ръжта“, издаден през 1951 година.