Всички възможни грешки просто чакат да бъдат извършени.

Савелий Тартаковер - международен шахматен гросмайстор от полско–еврейски произход, роден в пределите на Руската империя, прекарал по-голямата част от живота си във Франция.