Курт Цадек Левин е американски психолог от еврейски произход, талантлив и оригинален изследовател. В своето развитие тръгва от полето на гещалт психологията. Отдалечава се от класическия предмет на психологията, в лицето на явлението и понятието образ и се насочва към изследване на такива сложни психични образувания като личност, мотив, потребности, претенции, поведение, групова динамика, както и към важни експериментални принципи на психическо изследване.

Негови разработки за лидерството, взаимодействието в социалните структури, групи и екипи все още са основна част от учебните материали, използвани от бъдещите психолози.

В негова чест ви предлагаме 10 от най-проникновените му мисли: 

Ако наистина искате да проумеете нещо, опитайте се да го промените.“

„Няма проучване, без действие, няма действие, без проучване.“

„Успешният човек обикновено поставя следващата си цел малко, а не твърде много, над последното си постижение.“

„Ученето е по-ефективно, когато е по-скоро активен, отколкото пасивен процес.“

„Няма нищо толкова практично, колкото една добра теория.“

„Сам по себе си опитът не създава знания.“

„Докато сме млади, сме като течаща река – и после замръзваме.“

„Социалното действие, точно както и физическото, се ръководи от възприятието.“

„Ако желаете да научите повече за една организация, опитайте да внесете промени в нея.“

„Всяко психологическо събитие зависи от състоянието на човека и околната среда, въпреки че относителното му значение е различно в различните случаи.“

Източник: Мениджър Нюз