Всеки има ум, но не всеки има мъдрост.

Умният човек разполага с набор от определени умения, има способност да разрешава логически задачи, да прави причинно-следствени връзки, да се концентрира, да помни.

Мъдрият човек е живял определен брой години и е натрупал своя житейски опит. Той може да мисли извън рамките, да надгражда знанията си и да бъде съобразителен, тактичен, предвидлив. Мъдростта не е приложима при децата, защото те нямат съответния опит.

Връзките и взаимоотношенията между хората се градят не толкова на базата на чувства, колкото на базата на разум, логика, компромиси, хитрост и др. Често пъти връзката между партньорите се разпада, защото двамата не са съумели да съхранят любовта си поради его или други причини. Ето защо в отношенията си с другите човек трябва да бъде мъдър.

Майките пък са особена порода хора. Понякога в стремежа си да бъдат идеални оглупяват или нанасят големи психически травми на своите деца, без да си дават сметка за това.

Всяка майка е умна, любяща, всеотдайна, но не всяка майка е мъдра.

Каква е разликата между умната и мъдрата майка?

Умната майка си е купила всякакви наръчници за отглеждане и възпитание на дете. Чете ги и ги прилага стриктно в стремежа си да даде най-добрата грижа на своето дете.

Мъдрата майка знае, че не всичко, което пише в дебелите книги, се отнася за нейното дете. Всяко дете си има своя индивидуалност и не всяко отклонение извън нормата е проблем. Всяко дете е уникално и не трябва да се вкарва в стандартни рамки и клишета.

Умната майка следи за всяка грешка на своето дете и се старае никога повече да не я повтаря. Кара му се, когато направи беля, за която го е предупредила.

Мъдрата майка не изпада в истерия, когато детето направи беля. Обяснява спокойно. Тя знае, че грешките са добър учител.

Умната майка поема нещата в свои ръце при всяка кризисна ситуация. Не оставя на детето да се обърка и му казва точно какво трябва да направи.

Мъдрата майка  знае, че не животът се моделира според човека, а човекът трябва да се моделира според живота и да се приспособи към него. Затова мъдрата майка насърчава детето си да не се страхува да взима решения и да се опитва да се справи във всяка кризисна ситуация.

Умната майка праща децата си на уроци по важните предмети в училище и държи да бъдат отличници.

Мъдрата майка държи децата й да са отличници в живота, а не в бележника в училище. Тя насърчава детето да се развива в областта, която му се удава и която го прави щастливо.

Умната майка не се отделя от децата си дори когато пораснат. Постоянно се бърка в живота им, учи ги на правилно и грешно, дава им поискани и непоискани съвети. За нея те винаги ще останат нейните бебета.

Мъдрата майка оставя децата си да пораснат. Колкото и да е трудно, им позволява да се отделят от полата й да се справят самостоятелно, за да натрупат житейски опит и да растат силни, уверени и независими.

Цветелина Велчева ©