НЕ БЪРЗАЙ…

Не бързай, есен дъждовита!
При нас не идвай още ти!
Когато лятото отлита,
тъй сладко слънцето трепти!

И най-мъничката тревичка
ламти тогава да живей!
За сбогом сладкопойна птичка
най-свидната си песен пей!

Почакай, есен мъгловита!
Не пращай още дъжд и кал!
Че бързо лятото отлита,
пък аз не съм се отиграл!

Ран Босилек - псевдоним на Генчо Станчев Негенцов, български писател, поет и преводач.