В тази увлекателна TED лекция Йордан Жечев коментира трите основни причини, поради които един човек би искал да емигрира от България. 

За отрицателно време обаче те се превръщат и в три причини, поради които да останем.

Според статистиката над 20% от българското население се е преместило в чужбина през последните 20 години.

Съгласни ли сте с позицията на Йордан?