Веднъж едно момче попитало стар мъдрец, защо хората имат две очи, а не едно, както носа и устата. Мъдрецът не се замислил и за миг:

- Две са, защото с едното  око трябва да наблюдаваш себе си, за да видиш как можеш да се усъвършенстваш, а с другото - да гледаш хората с любов и винаги да виждаш най-доброто в тях.