Веднъж Конфуций вървял през една планина със свой ученик. Някаква жена ридаела горко над няколко гроба. Конфуций се поклонил почтително и се заслушал в риданията й. А после я попитал:

— Толкова силно страдате, изглежда, много нещастия са ви сполетели?

— Така е — отговорила жената. — Преди време тигър уби свекър ми. След това пак тигър погуби мъжа ми. А сега тигър разкъса сина ми.

— Защо тогава не напуснете това място? — попитал Конфуций.

— Тук властта не е жестока — отвърнала жената. Тогава Конфуций се обърнал към своя ученик:

— Запомни това, младежо, жестоката власт е по-свирепа от тигър!