Един мъдрец, говорейки пред публика, разказал един анекдот. Всички се смели до сълзи.

След няколко минути разказал същия анекдот. Този път много по-малко хора се усмихнали.

Малко по-късно мъдрецът разказал за трети път същия анекдот. Последвала хладна тишина. Тогава старият мъдър човек се усмихнал и попитал:

- Не можете да се смеете постоянно на една и съща шега. Защо тогава плачете постоянно по един и същи повод?