Притча за силния глас

28 август 2018 г., 15:51
6830

SUMITH NUNKHAM / Shutterstock

Веднъж Учителя попитал своите ученици:

- Защо, когато хората се карат, повишават тон?

- Може би, защото стават неспокойни – предположил един от учениците.

- Да, но защо крещят след като са един до друг или един срещу друг?

Ученици започнали да предлагат различни отговори, но Учителят не приемал нито един от тях

Накрая обяснил:

– Когато хората са недоволни един от друг и се карат, сърцата им се отдалечават. Разстоянието е толкова голямо, че за да се чуят, трябва да викат. И колкото по-сърдити са, толкова по-силно викат. А колкото повече се разбират и се обичат, толкова по-тихо започват да говорят.

Ключови думи:
Коментари