Един баща имал две дъщери. Едната била женена за градинар, а другата — за тухлар. Веднъж бащата отишъл при жената на градинаря и я попитал как върви животът.

- Всичко е наред - казала му тя. - Имам само едно желание: да завали силен дъжд, за да полее хубаво растенията на моя съпруг.

На следващия ден мъжът отишъл при другата си дъщеря. Попитал и нея как е семейният живот. Тя също била доволна и имала само едно желание: да не вали дъжд, за да могат тухлите на мъжа й да изсъхнат.

Бащата не казал нищо, само си помислил:

- Хората имат различни нужди, трудно е всички да бъдат доволни.