"Доброто никога не пропада. Няма случай в историята на човечеството, когато доброто да не се е върнало при онзи, който го е направил, и то с лихва."

Петър Дънов - български философ, основател на религиозно-философско учение, което се самоопределя като „езотерично християнство“ и окултизъм.