"За съжаление, в нашето общество има бедни деца, на които родителите не са успели да дадат нищо друго освен пари." - Патриарх Павле Сръбски

Павел Сръбски е патриарх на Сръбската православна църква в периода 1990-2009 година.